Curriculum Vitae - Marcus Sundgren

marcus@sundgrens.se

Utbildningar

Gymnasieutbildning

1989 Teknisk linje, 4-årig Elteknisk gren, Teleteknisk variant, Härnösands Gymnasium
1992 Särskild prövning Historia, Härnösands Gymnasium
1993 Biologi 2, SSVH

Högskoleexamen

2000 Grundskollärarexamen årskurs 1-7, inrikting ma/no, 140 poäng

Specialarbete, ”Datorstöd i lärarutbildningen”, 10 poäng

Fristående kurser, utöver examen

1989 Datateknik A, Informationsbehandling A1, 5 poäng
1992 Bild 1, inriktning 7-10 år, 5 poäng
1992 Musik 1, inriktning 7-10 år, 5 poäng
1994 Utvecklingskunskap, 5 poäng
1994 Tropiska naturtyper, 5 poäng
1998 Högskolepedagogik, 5 poäng
1998 Datorpedagogik för lärarutbildare, 5 poäng
1999 Teknisk engelska, Muntlig framställning, 5 poäng
2001 IKT som pedagogisk möjlighet, 5 poäng
2002 Tillämpningar och www-design, 5 poäng
2005 Grundläggande pedagogik och didaktik, 5 p, (Uppsala Universitet)
2005 Distansutbildningspedagogik, 5 p, (Uppsala Universitet)

Kurser/Intyg

1995 Vad är Skoldatanätet, Internet? Liab Läromedia
1995 Datorstöd i klassrummet, Liab Läromedia
1995 FoU-projekt i datorpedagogik vid Mitthögskolan, inst för Beteendevetenskap
1996 Retorik i skolan, Retorikcentrum vid Göteborgs Universitet
2002 FirstClass Admin teknik, OpenText AB
2002 FirstClass Admin 1, OpenText AB
2002 FirstClass Admin 2, OpenText AB
2003 Utveckling av relationsdatabaser med FileMaker Pro, Studentlitteratur Software
2003 Webbpublicering med Lasso, Studentlitteratur Software

Fritidsrelaterade kurser/intyg

1986 Förarintyg för fritidsbåtar, Nämnden för båtlivsutbildning
1988 Föreningsledarutbildning, Unga Forskare Norrlandsdistriktet
1989 Tryck-kurs, Svenska Scoutförbundet
1991 Instruktör Vinterkurs, KFUK-KFUMs scoutförbund RSNN
1991 Scoutledarkurs del 1, KFUK/KFUM
1991 Haute-Route kurs, Kebnekaise fjällstation
1992 Scoutledarkurs del 2, KFUK/KFUM
1992 Haute-Route kurs, Kebnekaise fjällstation

Anställningar/uppdrag:

Privat företag

1994-2004 Datadidact AB Härnösand

Tredjedels delägare och styrelseordförande i tremansföretag. Främsta arbetsområdena var webbdesign, företagsutveckling inom distansarbete och distansutbildning för små och medelstora företag samt projektledning. Företaget ombildades under 2000 till aktiebolag, verkade dessförinnan som handelsbolag. Många webbdesignuppdrag har utförts i samarbete med reklambyrån Hellborg Market Communications AB. Jag sålde andelen i företaget under 2004.

Exempel på utförda uppdrag inom företaget är:

Arbete vid Mitthögskolan

Inledning

Anställdes 1995 med uppdrag att bygga upp IKT-pedagogik inom Mitthögskolans lärarutbildningar. Projekterade, beställde och installerade teknisk infrastruktur för genomförande av IT-inslag i lärarutbildningarna, bl a det nydanande V-klassrummet som invigdes våren 1995.

Deltog i seminarier, konferenser och projekt över hela landet för att inventera kunskapsområdet och bygga upp egna kunskaper. Tog fram en strategi för en initial ”brandkårsutryckning” över alla terminer i alla lärarutbildningsprogram. Formulerade strategi för införande av långsiktig IT-integrering i lärarutbildningarna omfattande 10 poäng. Genomförde dessa riktade insatser från och med ht 1995 till vt 1997.

Utformade, utvecklade och genomförde en fortbildningskurs i datorstött lärande med lika delar deltagare från Härnösands grundskolor och studenter vid lärarutbildningen. Drev utvecklingsarbete på campus Härnösand för lärarutbildare i ett pilotprojekt med ett 30-tal deltagande lärare från berörda institutioner.

Deltog i arbetet med ny utbildningsplan, framförallt avsnitt om IT-integrering. Övergick mer till uppdragsutbildning och fristående-kursverksamhet, samt tog fr om 1996 ansvar för initial uppbyggnad, utveckling och underhåll av institutionens webbplats.

Fristående kurser, utformat, utvecklat och genomfört bl a
Fristående kurser, medverkat och utformat moment:
Kursmedverkan, IT-integrering utanför lärarutbildningen
Uppdragsutbildningar, utformat, utvecklat och genomfört
Uppdragsutbildningar, medverkat och utformat moment:
Föreläsare
Projektmedverkan
Tekniskt/administrativt arbete
Grafisk produktion
Webbdesign
Konferenssystem och webbaserade utbildningsplattformar

Marcus Sundgren © 2002 Härnösand