3,5 miljarder till lärarlyft

Regeringen presenterade i fredags (2007-04-20) ett program för att stärka lärarkåren, kallat ”Lärarlyftet” i ett inlägg på DN debatt, ”Vi satsar 3,5 miljarder på högre lärarkompetens”.

Det borde förhoppningsvis leda till goda möjligheter för oss på Mittuniversitetet att få sälja en del fortbildningskurser. Jag hoppas bara att både regeringsförslaget och myndigheten jag arbetar för lämnar möjlighet till innovativt tänkande i utformning och distribution av fortbildningsinsatserna.