Humoristiskt om copyright

Professor Eric Faden från Bucknell University har skapat en skojig liten film om copyright och den amerikanska principen för ”Fair Use” som väl närmast motsvaras av det svenska begreppet nyttjanderätt.

A Fair(y) Use Tale | Stanford Center for Internet and Society [beta site]

Det festligaste är att hela filmen är uppbyggd av korta klipp ur Disney-filmer. Extra ironiskt eftersom Disney är det företag som starkast lobbat för starkare copyrightskydd för upphovsmän.


Technorati Tags: , ,