Lärande och communities

Det verkar som att det börjar röra på sig i utbildningsvärlden. På flera oberoende håll börjar det att dyka upp saker som på sikt kan leda till en ny syn att organisera lärande och skolor.

Den traditionella metoden att publicera forskning är att skicka sitt arbete till en vetenskaplig tidskrift som låter (vanligen) tre andra forskare granska arbetet (peer review), och om de anser att det håller måttet så startar processen med att få artikeln publiceringsklar, Experterna skickar synpunkter till redaktören som lägger till egna synpunkter och skickar allt till författaren som får revidera etc. Det tar tid. Get Wiki With it diskuterar peer reviewed journals och processen med att få ett forskningsresultat publicerat. Tydligen har Nature börjat med en Wiki-process parallellt med den gängse granskningen.

Fysiker/matematiker har länge använt en öppen process på arXiv.org (X är det grekiska ”chi”, uttalas alltså archive). Communities online, inte peer reviews, avslöjade fusket bakom stamcellsforskaren Woo Suk Hwangs resultat till exempel.

Intressant.

Bloggar för att träna kritiskt tänkande.

Jag bläddrade i en bok vi skall använda som kurslitteratur i vår sommarkurs och då ramlade jag över följande passage:

”In the real world when people need to learn something, they usually do not remove themselves from their normal situations and force themselves into sterile rooms to listen to lectures on formal principles about what they are doing.” ( Jonassen, 2003. s. 71 )

I ett blogginlägg av Barbara Ganley som föreläste i Skellefteå förra veckan refererade hon till någon som pratade om att företag gärna skulle rekrytera humanister. De har många relevanta kunskaper som är nyttiga för företagen, men problemet är att de saknar förmåga till lagarbete och problemlösning. Det beror enligt Barbara på att det är fel kompetenser som premieras i traditionell skola. Nu hittar jag förstås inte den passagen så jag kan länka till den …

När jag letade efter det så ramlade jag över detta hos Stephanie Hendrick

they did, however, have a great definition of learning, ‘a process of socially negotiated construction of meaning’ (5), which is what i feel we do a bit with blogging. ( Motivations of CMC, language learning, and blogging )

Det förstärker en tanke jag skulle vilja utveckla någon gång. Att bloggande som metod borde kunna användas för att utveckla kritiskt tänkande. Det är en annan sak som Barbara pratade om i Skellefteå, men som jag inte lyckas hitta någon bra referens till. Hon skriver väldigt mycket den männskan … Det här hittade jag iaf:

The linking, commenting and archiving capabilities of the weblog, in creating internal connections within each student’s work from draft to completion, draws attention to the processes involved in scholarship and to the multiple writing voices called upon depending on the situation, as well as immersing the students in the complex relationships between writer and reader. Through this network of linking and the tension created by the homepage’s insatiable insistence on being fed with new posts, the weblog reaches its potential (Pacquet 2002). Student written and oral work improves dramatically in terms of critical thinking, organization, and clarity of expression. ( Blogging as a Dynamic, Transformative Medium in an American Liberal Arts Classroom )

Och det finns fler som funderar på detta område (kanske det bara är för mig detta är en ny tanke?):

At this point you might ask yourself, ”If there are no reviewers and anyone can write anything in their weblog, how is it then possible to find high-quality content in weblogs?”. The answer is that quality emerges in weblogs largely as a result of the web of hyperlinks that is weaved by the community of editors. Although it is true that there is no review process prior to publishing, one definitely occurs immediately after publication. ( Personal knowledge publishing and its uses in research )

Referenser

Bensoussan, Marsha m fl (2005) CMC among multilingual students of English for academic purposes: linguistic and sociolinguistic communicative factors in online written responses

Ganley, Barbara () Blogging as a Dynamic, Transformative Medium in an American Liberal Arts Classroom

Jonassen, David (2003) Learning to solve problems with technology: A constructivist perspective

Paquet, Sébastien (2002) Personal knowledge publishing and its uses in research