Markdown snabbsyntax

Jag glömmer hela tiden hur man kodar med Markdown som är en smidig metod att märka upp sin text utan att behöva skriva html-kod. Därför har jag sammanställt en snabbguide till vanliga Markdown-metoder. En fullständig dokumentation av Markdown-syntaxen finns på Daring Fireball

H1:
Rubriktext eller # Rubriktext 
==========
H2:
Rubriktext eller ## Rubriktext 
---------
H3–H6:
### Rubriktext – ###### Rubriktext
Stycke (P):

två (eller fler) blankrader

Radbyte (BR) :

mellanslag före radbyte

Blockcitat:
> Text med indrag 
>> Text med dubbelt indrag
Punktlista:
* Punkt ett 
* Punkt två 

eller

+ Punkt ett 
+ Punkt två 

eller

- Punkt ett 
- Punkt två 
Numrerad lista:
1. Punkt ett 
2. Punkt två 
3. Punkt tre 

observera att siffrorna i sig saknar betydelse eftersom ’

  ’ numreras automatiskt i HTML.

Betoning:
*Betona* och _Betona_ (ger <em> dvs kursiv) 
**Betona** och __Betona__ (ger <strong> dvs fetstil) 
Kodblock (PRE):

4 mellanslags indrag, eller tab, t ex:

  tell application "Foo"
    beep
  end tell
Linje (HR):

Dessa metoder är ekvivalenta

* * * 
*** 
- - - 
--- 
---------- 
Länk:
[länkad text](http://adress/ "titel") 
[länkad text](http://adress/) 

eller

<http://adress/>