Wikipedia som källa?

Ett intressant utdrag ur en längre intervju på net@nite med Jimmy Wales (grundaren av Wikipedia) citeras i ett blogginlägg på The Savvy Technologist, Jimbo on Wikipedia reliability:

One of Leo’s interns who happens to be a sophomore in high school asked how Jimmy would recommend convincing schools to accept Wikipedia as a trusted source (at 53:02 of the recording). Jimmy’s advice:

”Be careful how you use Wikipedia. It really isn’t a trusted source. It really is edited real-time and it could be full of mistakes. That really isn’t the right role for an encyclopedia in the educational process. I think it basically should be fine in schools, it should be acceptable, to add a footnote saying I did a lot of my preliminary research in Wikipedia just to acknowledge where you got a lot of knowledge. But in terms of citing specific facts, you really should go to the sources and look it up there. Because that’s what you’re supposed to be doing. The encyclopedia is supposed to give you the broad overview not be a primary research tool.”

This is exactly the advice I give when asked. Perhaps having the quote right from the horse’s mouth will be useful.

Det är en nyttig påminnelse om Internets natur när man diskuterar användning av bloggar och wikis i samband med lärande och undervisning. Skall användningen av Internet på något sätt bidra till utveckling av ett kritiskt tänkande måste man vara noggrann med källhänvisning och jämföra flera källor när man bygger sin uppfattning om något område. Med det sagt så kan Wikipedia vara en väldigt bra startpunkt för att orientera sig och få en överblick, eller för att få en startpunkt till vidare studier. I en av kommentarerna till blogginlägget på technosavvy.org ges även exempel på när elever upptäcker en tvivelaktig faktauppgift, kollar upp den i en annan källa och återvänder till wikipedia bara för att upptäcka att uppgiften redan korrigerats. Det är ur min synvinkel en oerhört lärorik händelsekedja som man som lärare får skatta sig väldigt lycklig att uppleva i en skarp undervisningssituation eftersom det understryker vikten av att kontrollera källor, och dessutom väldigt tydligt påvisar den dynamiska naturen hos wiki’s. [Uppdaterad: Förtydligat mina kommentarer något]