Mitthögskolan CGI JavaScript HTML Excel Hem

Hem
Excel
HTML
JavaScript
CGI
Kursdeltagare
Kurswebb
 

JavaScript

Obligatorisk projektuppgift

Beskrivning

Skapa med HTML-kod, JavaScript, ett formulär på en hemsida.

I formuläret skall det finnas plats för

  • att skriva in namn och e-post (måste vara ifyllt)
  • Frågor där användaren kan svara med antingen alternativknappar eller kryssrutor
  • Frågor där användaren kan svara utifrån en given listruta (rullgardinsmeny)
  • En ruta för fritext

Svaren från formuläret ska sedan skickas från hemsidan och lagras med hjälp av CGI-script på lämpligt sätt.

Gör en kravspecifikation som talar om hur du har tänkt att formuläret skall se ut, vad det skall innehålla och hur det skall fungera och lämna det till handledaren senast v 15. Invänta handledarens godkännande innan du påbörjar projektet. Man får under projektets gång ändra på kravspecen om det är nödvändigt.

Till kravspecifikation

Till formulär med JavaScript-kontroll (e-post action)

Till formulär med JavaScript-kontroll (php-version)

 

   

© Marcus Sundgren, epost: marcus.sundgren@mh.se.
Senast ändrad Thursday, 30 October, 2003