Meritförteckning - Marcus Sundgren

marcus@sundgrens.se

Utbildningar

2010 KSI Research International Inc, pň UniversitÓ degli Studi di Genova, Italien
 • Multilevel Analysis of Educational Data to Inform Policy and Practice. Workshop med dr J. Douglas Willms
2009-2010 Mittuniversitetet, Härnösand
 • Ämnesdidaktik, Statistiska metoder i internationella komparativa elevstudier 7,5 hp (Forskarutbildningsnivå)
 • Högskolepedagogik och flexibelt lärande 15 hp
 • Kvantitativa metoder i pedagogisk och didaktisk forskning II 10 hp (Forskarutbildningsnivå)
2010 Fakultetskurser, Stockholms Universitet
 • Juridiken kring e-lärande, fördjupning
 • Juridiken kring e-lärande
2010 Skolverket
 • PIM Examinationsnivå 3, samt PIM-examinator
2005–2007 Uppsala Universitet, Uppsala
 • Utvärdering och kvalitetsutveckling, 5p
 • Grundläggande pedagogik och didaktik, 5 p [Intyg]
 • Distansutbildningspedagogik, 5 p
2003 Studentlitteratur
 • Webbpublicering med Lasso [Intyg]
 • Utveckling av relationsdatabaser med FileMaker Pro [Intyg]
2003 OpenText AB, Uppsala
 • FirstClass Admin teknik [Intyg]
 • FirstClass Admin 2 [Intyg]
 • FirstClass Admin 1 [Intyg]
1989-2002 Mitthögskolan, Härnösand
 • Tillämpningar och www-design, 5 poäng [Intyg]
 • IKT som pedagogisk möjlighet, 5 poäng [Intyg]
 • Grundskollärarexamen årskurs 1-7, inrikting ma/no, 140 poäng Specialarbete, "Datorstöd i lärarutbildningen", 10 poäng [Intyg]
 • Teknisk engelska, Muntlig framställning, 5 poäng [Intyg]
 • Högskolepedagogik, 5 poäng [Intyg]
 • Datorpedagogik för lärarutbildare, 5 poäng [Intyg]
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt i datorpedagogik [Intyg]
 • Utvecklingskunskap, 5 poäng [Intyg]
 • Tropiska naturtyper, 5 poäng [Intyg]
 • Musik 1, inriktning 7-10 år, 5 poäng [Intyg]
 • Bild 1, inriktning 7-10 år, 5 poäng [Intyg]
 • Datateknik A, Informationsbehandling A1, 5 poäng
2002 Multisoft Education
 • Webbdesign, tillval HTML-taggar [Intyg]
1996 Göteborgs Universitet, Retorikcentrum
 • Retorik i skolan [Intyg]
1995 LIAB Läromedia, Stockholm
 • Vad är Skoldatanätet, Internet? [Intyg]
 • Datorstöd i klassrummet [Intyg]

Fritidsrelaterade kurser och intyg

1991-1992 KFUK/KFUM Scoutförbund
 • Scoutledarkurs del 2 [Intyg]
 • Scoutledarkurs del 1 [Intyg]
 • Instruktör Vinterkurs [Intyg]
1991-1992 STF, Kebnekaise fjällstation
 • Haute-Route kurs
 • Haute-Route kurs
1989 Svenska Scoutförbundet
 • Tryck-kurs
1988 Förbundet Unga Forskare, Norrlandsdistriktet
 • Föreningsledarutbildning [Intyg]
1986 Nämnden för båtlivsutbildning
 • Förarintyg för fritidsbåtar [Intyg]

Anställningar och uppdrag

1995-2006 Mittuniversitetet/Mitthögskolan
 • Webbkoordinator, (1999-07-01 - tills vidare) [Intyg]
 • Projektledare i IKT-Pedagogik
  • (1995-01-01-1995-06-30) [Intyg]
  • (1995-07-01-1996-06-30) [Intyg]
  • (1997-07-01-1998-06-30) [Intyg]
  • (1998-07-01-1999-06-30) [Intyg]
1992-1994 Härnösands Kårhus
 • Styrelseordförande [Intyg]
1994-1998 Politiskt förtroendeuppdrag, Härnösands kommun
 • Ersättare, Barn- och skolnämnden
1990-1991 FotoQuick, Sundsvall
 • Laboratorieassistent [Intyg]
1987-1991 KFUK/KFUM, Härnösand
 • Lägerledare sommarläger
1981-1984 Härnösands Segelsällskap
 • Seglingsinstruktör
 • Seglingstränare
 • Ledamot jollesektionens styrelse

Företagande

1994-2004 Datadidact AB Härnösand (Datadidact HB 1994-2000)
 • Styrelseordförande och delägare
Exempel på uppdrag
 • Redesign Energidalen webbplats (2002)
 • Redesign VTG/Kustfraktarna webbplats(2001)
 • Redesign Matfors Industriservice webbplats(2001)
 • Webdesigner EDU (2000)
 • Webdesigner NärU (1998-1999)
 • Webdesigner Kunskapscentra (1999)
 • Webdesigner Projekt region Y (1999)
 • Webmaster för Ångermanlands Centerpartidistrikt (1998- 2000)
 • Utvecklare för Knowledge Navigators Europe (1998-1999)
 • Utbildningswebb/cd-rom för grunder inom hydraulik med Institutet för Tillämpad Hydralik (ITH) i Örnsköldsvik <http://www.ith.se/hyddemo/index.html>
 • Design/layout av valmaterial åt Centerns kommunkrets Härnösand (1994)

Arbete vid Mittuniversitetet

Fristående kurser

Utformat, utvecklat och/eller genomfört bl a
 • Datorn i skolan 5 poäng
 • Datorn i förskolan 5 poäng
 • Datorer och skolbarn 5 poäng
 • Datorer och skolbarn II, inriktning skalprogram 5 poäng
 • Datorer och skolbarn II, inriktning multimedia 5 poäng
 • Datorpedagogik för lärarutbildare 5 poäng
 • Datorpedagogik B, 20 poäng
 • Pedagogik B, inriktning IKT och flexibelt lärande 20 poäng
 • Pedagogiska presentationer 5 poäng
 • Flexibelt lärande 5 poäng
 • Retorik A 20 poäng
 • Retorik B 20 poäng

Uppdragsutbildningar

Utformat, utvecklat och/eller genomfört
 • IT-pedagogutbildning i samarbete med WM-data 1999
 • Datorer i skola och barnomsorg, en förändrad pedagogroll 10 poäng 1996-1998
 • Datorn i skolan ett förändrat arbetssätt 10 poäng 1996-1997
 • Drop-out 5 poäng. Samarbete med Åbo Akademi i Vasa, Finland.
 • ITiS Västernorrland
 • Pedagogik för barnomsorgen
 • Fortbildning i matematikdidaktik

Projektmedverkan

 • National Data Manager, PISA Main Study 2006
 • National Data Manager, PISA Field Trial 2005
 • SAMS-utbildning i Vuxenpedagogik med Umeå Universitet
 • SIKT, Nätverk för samverkan kring IKT mellan lärarutbildningar.
 • Förstudie retorikkurs i samarbete med University of Iowa
 • Förstudie IT-utbildningsprojekt S:t Petersburg, Herzen State University
 • Lärarutbyte S:t Petersburg, Herzen State University
 • Forska och lära, Vägverket

Föreläsare

1999 Luvit-utbildning för personal på Mitthögskolan, anordnad av Luvit
1998 Links 98
 • Utställare
 • Miniföreläsningar
1998 Alfastra-konferensen
1997 Högskolan för Lärarutbildning och Kommunikation,
 • Föredrag vid lärarutbildardag "IT - didaktiskt perspektiv"
1997 Alfastra-konferensen
1996 Alfastra-konferensen
1995 Alfastra-konferensen,

Tekniskt/administrativt arbete

Utvecklingsarbete
 • Utveckling av bemanningssystem för institutionen (2005)
 • Utveckling av terminsplaneringssystem för lärarutbildningen (2005)
 • Framtagande av tekniska strategier för implementering av IT i lärarutbildningarna (1995-1998)
Projektering och upphandling
 • Databasserver för terminsplaneringssystem (2005)
 • Personaldatorer (2005)
 • Personaldatorer (2004)
 • Multimedialab Macintosh (2004)
 • FirstClass-server, fc.utv.miun.se (2003)
 • Multimedialab Macintosh (1995)
Grafisk produktion
 • Ombrytning/layout studiehandledningar
 • Grafisk profil och design, vykort, affischmaterial och webbplats till "Rikskonferens i didaktik" 1998
 • Grafisk profil och design reklamfoldrar till utställning på Links 98 (4000 ex)
 • Layout av omslagssidor till kursplaner, utbildningsplaner, inbjudningar etc inom och utom institutionen.
Webbutveckling
 • Webbansvarig institutionen för Utbildningsvetenskap (1996-2006)
 • Utveckling av webbapplikation "European Education Quality Benchmarking system (2EQBS)" (2005-2006) <http://www.miun.se/2eqbs>
 • Utveckling av inrapporteringsverktyg "PISA Main Study" (2006) <http://www.miun.se/pisa>
 • Utveckling av online-tidskrift "Wingspan" (2005) <http://www.miun.se/wingspan>
 • Utveckling av inrapporteringsverktyg "PISA Field Trial" (2005) <http://www.miun.se/pisa>
 • Utveckling av webbaserat kursvärderingsverktyg (2002)
 • Deltagare "Webbreferensgruppen för Mitthögskolans nya webb" (2002)
 • Ledamot "Styrgruppen för Mitthögskolans nya webbplats" (2001)
 • Redesign webbplats "Centrum för Lärarutbildning och Skolutveckling" (2000)
 • Webbdesign projektwebb "Spejaren" (1998) <http://www.utv.mh.se/spejaren/>
 • Webbdesign webbplats för "Rikskonferens i didaktik" (1998)
 • Redesign webbplats för Utbildningsvetenskap (1998)
 • Webbdesign webbplats för Beteendevetenskap (1996)
Konferenssystem och webbaserade utbildningsplattformar
 • Huvudadministratör för FirstClass-servern fc.utv.miun.se
 • Underadministratör Mitthögskolans centrala FirstClass-servern
 • Utvecklat undervisningsmetoder för användning av FirstClass i distansundervisning
 • Konferensansvarig för 100-tals FirstClasskonferenser genom åren
 • Tekniskt och pedagogiskt stöd för kursutveckling i utbildningsplattformar:
  • WebCT
  • Luvit
  • TopClass
  • Lotus Learning Space
  • Learning Engine
Administration
 • Användning av Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem (LADOK)
 • Selectansvar för programlicenser MacOS
 • Administration av studentkonton och e-postadresser för studenter på lärarutbildningarna
 • Tekniskt stöd för presentationsteknik Matematikbiennalen 1996 & 1998
 • Teknisk support personal
 • Teknisk support studenter
Drift och underhåll
 • FirstClass-server (fc.utv.miun.se)
 • Middleware-server (Lasso Professional 6 & 8)
 • Databasserver (FileMaker Server 5.5 & 7)
 • Webbserver (Apache, itproj.utv.miun.se och spica.utv.miun.se)
 • Multimedialab Macintosh