Marcus

Jag som äger denna webbplats är Marcus Sundgren, en universitetsadjunkt som undervisar i bland annat pedagogik med fokus mot teknikstött lärande (TEL), statistik och vetenskaplig metod. Jag håller för närvarande på att skriva en licentiatuppsats med inriktning mot mobilt lärande i högre utbildning. En artikel är publicerad och finns här: Blurring time and place in higher education with BYOD applications: a literature review. Planen är att artikel två skall skickas till en tidskrift under hösten 2019 (men ”the best laid schemes of mice and men…).

Annars spelar jag en del curling om vintrarna, och kappseglar (Albin Express mest) om somrarna.

Andra sidor om eller av mig