Angående papper

Istället för att göra det jag borde så surfade jag in på Weblogg-ed » Get. Off. Paper. och kunde inte låta bli att läsa vidare en stund. Will tycker vi använder mycket papper i onödan och jag håller med. Kanske gör vi det för att vi är ”paper trained” som någon kallade det, lärare gillar att bära omkring på och att dela ut papper. Men den intressantaste tanke jag fick triggades av den här passagen:

At one planning session I was in a few weeks ago, twenty people were all furiously scribbling down notes on their pads, filling page after page after page. The same notes, 20 times. (I’d love to know where those notes are now.) At the end of the session, I gave everyone a TinyUrl to a wiki page where I had stowed my observations and asked them to come in and add anything I missed. Two people have.


Skulle det inte vara ett spännande experiment att portförbjuda anteckningsblock på någon föreläsning eller något möte, och istället låta alla använda EtherPad som jag skrev om nyss? Potentialen för de gemensamt producerade minnesanteckningarna måste vara skyhög, frågan är om det kan fungera i praktiken. Någon som vill prova?