En provocerande tanke?

Jag satt just med två olika texter öppna på datorn, Årstaskolans iPad-blogg och UNESCOs rapport Medie- och informations- kunnighet i skolan och lärarutbildningen. Att det var just dessa två texter var en ren slump, men visade sig bli rätt intressant. Jag fastnade lite vid följande stycke i Årstaskolans blog:

Att utveckla pedagogisk verksamhet med IT är idag lite som att skjuta på ett rörligt mål. Utvecklingen sker snabbare än forskningen hinner belägga effekter och målen förflyttar sig därför ständigt. Det är bra. Vi ska beakta och ta med oss erfarenheter från forskning men vi ska samtidigt vara medvetna om att forskning berättar om det som varit och att vi alltid har möjlighet att påverka framtiden. Vi ska våga lita på vårt eget omdöme som professionellt verksamma inom skolan, tro på vad vi gör, och att det kan leda till positiv förändring.

Denna problematik brottas jag ofta med i min roll som lärarutbildare. Det är till exempel inte så lätt att hitta aktuell och relevant forskning till kurslitteraturlistor. Sedan vred jag på huvudet och ögonen föll på följande passage i UNESCO-rapporten:

III. Forskningsinriktat arbetssätt Ett forskningsinriktat arbetssätt bygger i grunden på samma typ av tekniker som vetenskapsmän använder för att utforska omvärlden och presentera förklaringar som bygger på de data som kommer fram. Undersökningsprocessen beskrivs ofta som en förenklad uppsättning steg kallad undersökningscykeln. Den innehåller följande: att göra observationer; ställa frågor; ta reda på vad som redan är känt; planera nya undersökningar; ompröva gammal kunskap i ljuset av evidens som framkommit genom experiment; använda redskap för att inhämta, analysera och tolka data; lägga fram förklaringar; samt att meddela resultaten. Denna metod kan anpassas till undervisningen i MIK (Media- och Informationskunnighet).

För aktiva lärare kanske lösningen är att anamma ett forskningsinriktat arbetssätt tänker jag då. Att medvetet arbeta med den moderna tekniken på ett sådant sätt att resultat av olika försök och satsningar går att utvärdera i så stor utsträckning som möjligt? Att anamma en mer positivistisk kunskapssyn än traditionen inom pedagogikämnet påbjuder?

Är det kanske till och med så att den hermeneutiska, kvalitativa traditionen inom skolväsendet i sig hämmar ett systematiskt utvecklingsarbete i skolan?

Fortfarande lång väg kvar

Förutsättningarna för IKT-pedagogisk verksamhet i svenska skolor är fortfarande inte framme vid en vare sig hållbar eller rimlig nivå. Erik Fichtelius, vd UR i DN idag:

Fortfarande är det en fjärdedel av alla lärare som inte har en egen dator i jobbet. Föreställ er den kommunala förvaltning, den nyhetsredaktion eller det regeringskansli där det inte är en självklarhet att alla anställda har en egen dator! Och än värre är det för eleverna, där egen dator betraktas som lyx! Fortfarande är den skola som erbjuder en dator till varje elev någon sorts föregångsskola. Det är närmast absurt.

Posted via email from Marcus Sundgren på posterous

iBook Author – first impressions

 

Today Apple released it’s authoring tool for iBooks Store content, iBooks Author.

I’ve been dabbling with a few previously available options for creating ePub documents. So far it has been a royal PITA to produce anything even remotely usable, and I have eventually given up as it has in no way been worth the effort. The tools that I’ve spent much too much time wrestling with was mainly Calibre and inDesign, but I’ve taken Pages for a spin aswell. All these apps seems to take pride in mangling my documents in the most surprising ways. InDesign for instance likes to convert every standard paragraph to numbered lists, no matter what settings are used.

So, it was with rather low expectations that I downloaded iBooks Author. Much to my surprise it was a largely pain-free experience, and within a couple of hours I managed to create two, not just acceptable, but quite good looking, versions of a 40 page academic paper that I’ve just been laying out in inDesign for PDF distribution (it’s for an electronic journal in educational studies that the department produces). Of course there are a few quirks that can be attributed to not knowing the application yet, and a few shortcomings in functionality that simply seems to be missing so far.

First, I started by importing a Word document. That went surprisingly well, although the paragraph styles palette got littered by imported Word formats, and the body text got styled with character level formats that took some determination to get rid of (I sorely missed inDesigns method for removing local styling). But tables and figures imported quite nicely. On the first try I overlooked that landscape and portrait modes can be edited separately so the portrait version showed some peculiarities.

For the second attempt I tried copy-and-paste straight from the inDesign document. This had the advantage of getting body copy free from local formatting, but also meant the consequence of loosing all local formatting. For instance, I had to manually re-apply all cursivations.

All in all I found the process quite straightforward compared to my previous experience in this area. Being accustomed to inDesign I felt lacking the detailed control of all the details that I’m used to have. The system for paragraph styles and how they interact with the table of contents seemed a bit convoluted, but might be a product of me bringing expectations from the Adobe way and I expect that some more time working with the software will be enough to figure out a suitable workflow.

Now, there’s already heated conversations online about the allegedly outrageous EULA that won’t allow commercial publication of output from iBooks Author outside Apples iBook Store. Frankly, I don’t see what there is to be upset by. Apple provides an authoring tool, for free, for producing e-books for the iOS app iBooks (the format is based on ePub, but is proprietary for iBooks). Apple don’t claim ownership, or copyright, of the contents. You can pour that same text into any ePub producing app of choice and sell it wherever you like. What they do require is that the resulting output from their (free) authoring tool, if, and only if, you want to charge for it, has to be sold through the iBooks store. To me this seems reasonable.

Posted via email from Marcus Sundgren på posterous

Lite länkar om heraldik

Bakgrund till ämnet heraldik

Heraldik på Wikipedia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Heraldik

http://en.wikipedia.org/wiki/Heraldry

Grundläggande heraldik

Heraldiska Förskolan

http://www.heraldik.se/utbildning/forskolan.html

Trots namnet är kursen mycket seriös. Meningen är att lära ut heraldiken från grunden, vilket kursnamnet antyder. Kursen lär ut både termer och förståelse för vad heraldiken är. En bra resurs att börja med.

Råd för planering av ett vapen

http://www.heraldica.fi/Omavaakunar/vaakunansuunnittelur.htm

En svenskspråkig artikel på Finska heraldiska föreningens webbplats

Den heraldiska designerns tio bud

http://www.arkisto.fi/se/palvelut/heraldiset-palvelut/

Från Finska Riksarkivet

Heraldiska organisationer och föreningar

Riksarkivet

http://www.statensarkiv.se/heraldik

Svenska Heraldiska Föreningen

http://joomla.heraldik.se/joomla/

Riddarhuset

http://www.riddarhuset.se/

På nätet sedan den 1 januari 1998.

Societas Heraldica Scandinavica

http://www.riddarhuset.se/

Nordisk heraldisk förening.

Svensk adel på Internet

http://www.svenskadel.nu/

Sveriges samtliga adelsätter presenterade med sina vapen.

Heraldiska Samfundet

http://www.heraldik.se/hs

Svensk heraldisk förening med bas i Stockholm.