Fortfarande lång väg kvar

Förutsättningarna för IKT-pedagogisk verksamhet i svenska skolor är fortfarande inte framme vid en vare sig hållbar eller rimlig nivå. Erik Fichtelius, vd UR i DN idag:

Fortfarande är det en fjärdedel av alla lärare som inte har en egen dator i jobbet. Föreställ er den kommunala förvaltning, den nyhetsredaktion eller det regeringskansli där det inte är en självklarhet att alla anställda har en egen dator! Och än värre är det för eleverna, där egen dator betraktas som lyx! Fortfarande är den skola som erbjuder en dator till varje elev någon sorts föregångsskola. Det är närmast absurt.

Posted via email from Marcus Sundgren på posterous

2 svar på ”Fortfarande lÃ¥ng väg kvar

  1. Sorgligt på många sätt!

    Vad hände i Rwanda sista dagarna? Ska ni fortsätta med lärarutbildning? Vill ni diskutera samarbete för en ansökan som vi skriver just nu?

    Kalle Hedlund, MKFC (kalle@mkfc.se) 

  2. Vi hade en träff med KIE och deras task force for Open and Distance Learning. Vi pratade om olika möjliga samarbetsformer, allt emellan att bidra med handledare till PhD- och master-studenter, gemensamma forskningsansökningar och student- och lärarutbyten. Ingenting är beslutat ännu och frågan ligger nu hos andra personer inom vår organisation, men jag tror absolut att vi kan vara intresserade av ett samarbete.

Kommentarer är stängda.