Wikipedia och sanningen

Simson L. Garfinkle lyfter en intressant fråga i Technology Review, i artikeln Wikipedia and the Meaning of Truth (kräver gratis registrering). Wikipedias principer för att godkänna en artikel bygger på tre principer: Verifiability, No Original Research och Neutral Point of View. Eftersom Wikipedia-artiklar är högst rankade vid de flesta Google-sökningar som görs så har urvalsprinciperna för artiklarna stor inverkan. Garfinkles argumentation bygger på en objektivistisk ontologisk uppfattning, d.v.s att det finns en objektiv sanning.

So what is Truth? According to Wikipedia’s entry on the subject, ”the term has no single definition about which the majority of professional philosophers and scholars agree.” But in practice, Wikipedia’s standard for inclusion has become its de facto standard for truth, and since Wikipedia is the most widely read online reference on the planet, it’s the standard of truth that most people are implicitly using when they type a search term into Google or Yahoo. On Wikipedia, truth is received truth: the consensus view of a subject.

En subjektivistisk utgÃ¥ngspunkt sätter problemet i ett annat perspektiv, bättre eller sämre vet jag inte. Eftersom sanningen om världen ur detta perspektiv inte är möjlig att uppnÃ¥, och kanske dessutom uppfattas olika av alla betraktare sÃ¥ kan man tänka sig att Wikipedias metod leder till ett medelvärde av referensers och författares uppfattningar. En pragmatisk tolkning skulle kanske kunna bli att det faktiskt är en ”bättre” sanning? Svagheten i resonemanget är, bland annat, att subjektiva sanningar mÃ¥ste presenteras kontextualiserade sÃ¥ att läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur man kommit till en viss slutsats, vilket inte är fallet med Wikipedia-artiklar. Det hela startade i vilket fall en massa funderingar för mig, fick du ocksÃ¥ nÃ¥got att fundera pÃ¥?