Wordle – ordmolnsgenerator

Wordle är en leksak på webben som skapar moln av ord i en text (word clouds). Det är förvånansvärt kul att leka med, men eftersom det är en engelsk tjänst så kan den inte rensa bort småord automatiskt i svenska texter (och, att, så, de etc). Jag testade med en text som beskriver begreppet wiki: