God Jul alla!

När nu julen närmar sig sin höjdpunkt… julbordet, så vill vi från oss alla till er alla önska en God Jul med en liten visa som kanske kan passa när måltiden nalkas.

Och viljen i veta

mel: Trad. Viljen I veta och viljen I förstå hur svensken får mod uti barmen Jo, far min han fattade glaset som så och sedan så krökte han armen Han bugade sig hit han bugade sig dit så gladelig, så gladelig och hällde sen supen på tarmen.

Fler visor, om snapsen räcker

Johanna & Marcus