Intressant metod att hantera IMG-objekt

Att formge bildobjekt med CSS och HTML har sina begränsningar, särskilt om man vill hålla sig till standardbaserade metoder. Happy Cog-teamet har utvecklat en metod som skall komma runt en del begränsningar (visserligen introduceras också några småproblem). De har skapat swfIR [uttalas "swiffer"], swf Image Replacement,  som använder sig av unobtrusive JavaScript och Flash för att möjliggöra dropskuggor, bildrotation, rundade hörn mm och dessutom kan man bygga layouter som kan skalförändras av användaren(!).

Kolla in metodens webbplats <www.swfir.com>