Server Monitor.app och 10.5.2 client

Uppdateringen till 10.5.2 gör att Server Monitor.app 1.5.1 slutar att fungera på klient-versionen av Mac OS X. Det är i sig inget uppseendeväckande eftersom version 1.6 av Server Monitor funkar. Problemet är bara att det endast är serverversionen av OS X som får uppdateringen via Programuppdatering. Det finns heller ingen fristående installerare att enkelt hämta från Apple. Lösningen är att kopera en uppdaterad version av Server Monitor och ipmitool. Personligen tycker jag det är enklast använda ARD och bara dra över Server Admin till klientdatorn, men det finns många andra sätt. Ipmitool är lite bökigare, men med detta terminalkommando går det på ett kick:

sudo scp <administratörskonto>@server.domän.se:/usr/bin/ipmitool /usr/bin/

Se även Mac OS X 10.5.2: Server Monitor and ipmitool cannot connect to server