Äntligen lansering!

Läs & skrivwebben Nu är äntligen dagen för lansering här!. Jag har jobbat med en webbplats tillsammans med några kollegor på Mittuniversitetet i över ett år nu. Webbplatsen samlar resurser kring läs- och skrivinlärning som riktar sig till för- och grundskollärare. Nu är det slutligen dags att öppna den för omvärlden. Väl bekomme!