Bättre presentationer

Darren Barefoot skriver på sin blogg om hur man gör sina presentationer bättre ur ett perspektiv som tyvärr inte är så vanligt, nämligen med utgångspunkt ur hans teaterutbildning. Det är uppdelat i två delar: innehåll, som handlar om dramaturgi och scenografi, och teknik som avser framförande (pronuncio inom retoriken). Bloggen är väl värd ett besök tycker jag.


Technorati Tags: ,